Забрана за паркиране и престой на тежкотоварни автомобили в жилищните зони между 10:00 - 19:00

10 подписан
19.1.2022 г. 15:59:23