Лого на Гражданска Петиция
th
Вижте петицията Причини за вашата позиция. Информирайте и другите.
Становището и мотивацията на гражданите, подписали петицията: ГЕОГРАФИ ЗА УЧИЛИЩНАТА ГЕОГРАФИЯ, за МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИмеКоментари
Живко Д.
Географията трябва да заеме полагащото и се място в училище, защото има основна роля за формиране на личността. Не бива да забравяме, че историята и географията са главните българизиращи науки. Каква полза имаме ако обучим един отличен инженер ако той не обича България !!!
Николина Л.
Подкрепям всички клаузи в Петицията и искам Географията да получи необходимата подкрепа!
Анна И.
Напълно подкрепям.
Стефка Ц.
От абсолютна необходимост е часовете по география и икономика в пети клас , да са 2 часа седмично.
Росица В.
Всички предложения са обективни и биха затвърдили имиджа на училищната география.
Лиляна Н.
Важно е нивото на географско образование и култура
Светослав Г.
Подкрепям!

Подпишете петицията
1 973 Списък с граждани

Вашата подкрепа е важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.Прочетете петицията

Списък с всички подписи