Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

Турското Робство е факт

На вниманието на: Министерството на Образованието в България

Уважаеми господин Вълчев , като настоящ министър на образованието ви призоваваме да упражните правото си и да спрете разпространяването на учебниците по история , които съдържат грешна информация за историческото минало на България и Българския народ. Ние историците,културните дейци и целия български народ разполагаме с огромно количество факти и доказателства, че :
1. България е била под Турско робство в продължение на 5 века и през това време не е съществувала официално като държава .
2. Отнемането на децата от българските им семейства е било насилствено, а не по желание на родителите ( понеже са имали много деца, както е написано в новите учебници)
3. Кланетата в Батак , в Стара Загора и много други места в България са описани и документирани с разкази на очевидци, литературни и други произведения на изкуството ( не само от български ,но и от чуждестранни автори )
4. Илинденското, Априлското и всички въстания , в които са загивали нашите деди не са били игри с турската армия а борба за освобождение , за запазване на националността ни ,езика и културата ни, на които и вие днес сте наследник.
5. Иничерството не е било доброволно с цел преследване на пост в турската армия , а насилствен акт от страна на турските власти спрямо българските семейства , които са страдали от раздялата със синовете си .
Подмяната на тези исторически факти с нови, които не съответстват на истината и са в пълно противоречие с нея, е предателство към жертвите , дадени от нашия народ в името на България, която вие днес сте министър на образованието. Вярваме във вашата лоялност и почтеност и очакваме да се отнесете с подобаваща отговорност към нашата молба/. С уважение - Българския Народ .
Какво е вашето мнение?
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
105 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.

Създадена от:

Свържете се с автора