Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

В подкрепа на семействата засегнати от извънредната ситуация

На вниманието на: Община Пловдив

Гражданите засегнати от извънредната ситуация молят Община Пловдив за едногодишно отлагане на данъчните им задължение ,поради независещи от тях обстоятелства загубили работа на двамата члена на семейството. Семействата загубили възможността да плащат общинските жилища в които живеят да им бъде опростено 80% от наема за една година. Семействата които плащат на частни наемодатели ,да бъде опростен данък сгради и бъдат помолени чрез официално писмо от Община Пловдив ,по тяхно усмотрение да намалят или опростят наема до момент на стабилизиране доходите на наемателите. Отзовалите се на молбата да получат орден отличие за Благородна постъпка и добро човешко отношение. Семействата загубили доходите на двамата родители надяваме се на добрите общински съветници, Кмета и неговите подчинени да бъдат благородни и дарят тези мили хора загубили временно благосъстояние.

Благодарим ви предварително
Какво е вашето мнение?
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
14 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.

Създадена от:

Свържете се с автора