Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ НА НОЩНИЯ ТРУД

На вниманието на: Министерски съвет

ПОДКРЕПЯМ кампанията

„ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ НА НОЩНИЯ ТРУД“

в това число – УВЕЛИЧЕНИЕ на допълнителното заплащане за нощен труд (ДЗНТ)

като % от Минималната работна заплата (МРЗ) за страната – не по-малко от 0,5% от нея

за всеки отработен час нощен труд.

МОТИВИ:

1. Финансово-икономически:

В момента ДЗНТ не отразява динамиката в заплащането на труда – настоящата му стойност от 0,25 лв / час е определена през 2007 г. !!! (при МРЗ – 180 лв.).

Към момента (2018 г., при МРЗ – 510 лв.) една нощна смяна не е в състояние да изплати дори траспортните разходи за отиване и връщане от работа, а камо ли да послужи за възстановяване и обещетение за полагането на този особено вреден за организма труд (виж по-долу).

2. Здравословни:

Многобройните научни изследвания на полагащи нощен труд установяват:

– увеличение риска от заболявания:

40% на сърдечно-съдовата система,
3 пъти повече рак на простатата,
30% рак на гърдата,
40% рак на белия дроб и/ли на пикочния мехур;
различни видове депресия, диабет, метаболни заболявания.

3.Социални:

Нощният труд води до проблеми в семейството (отдалечаване от партньора и децата), социална изолация и като следствие заедно с репродуктивните – демографски проблеми.

ТАЗИ КАМПАНИЯ се осъществява от Конфедерация на труда „Подкрепа“ в партньорство с Българския лекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Синдикална федерация на служителите в МВР.

Вторият етап на кампанията ще включи въвеждане/директно действие на изискванията на Директива 2003/88/ЕО "Относно някои аспекти на организацията на работното време" и ратифицирането на Конвенция 171 на МОТ за нощния труд от Народното събрание.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ със становищата на участващите организации и експерти – на този адрес:

https://www.youtube.com/watch?v=NSsFQ3K5_Tc
Какво е вашето мнение?
ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ НА НОЩНИЯ ТРУД, за Министерски съвет. Тя е създадена от: КТ „Подкрепа“.
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
697 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.