Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

В ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНАТА ГЕОГРАФИЯ

На вниманието на: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ГОСПОЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ГОСПОЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА

Уважаема госпожо Кунева,
Уважаема госпожо Дамянова,
Уважаеми дами и господа Народни представители,
Уважаеми дами и господа Заместник-министри и Директори на дирекции в МОН,

Ние,
Учителите по „География и икономика“,
Преподавателите във висши училища,
Специалистите в професии, пряко зависещи от доброто познаване и управление на географското пространство в рамките на Република България и интеграционната общност на Европейския съюз,
Обединени от общи демократични ценности,

Заявяваме своята категорична позиция по отношение на необходимостта от институционално гарантиране на адекватни условия за развитие на географската наука и географското образование в Република България !
Заявяваме твърдото си намерение да участваме в истински прозрачно обсъждане на Учебния план и Учебните програми, да отстояваме мнението си за мястото на предмета „География и икономика“ в българското училище, да подкрепим практическото прилагане на реално обсъждани и консенсусно взети решения, засягащи механизмите за прилагане на политиките на МОН в образователната система на Република България !
Организираната ни географска общност в страната направи изключително много през последната година, за да демонстрира пред управляващите желанието си за диалог и модерни промени по отношение на училищната география – написахме официални писма, поискахме работни срещи, инициирахме конкретни предложения, участвахме в символични протести по места, организирахме Протестен митинг, за около 3 седмици събрахме над 4 хиляди подписа в подкрепа на нашите искания.
Сега е ред на Вас, на народните избраници, на тези, които са поели държавническа отговорност пред обществото, да демонстрират реално отношение към необходимостта от изучаване на Гражданско образование, искрено прокламиране и практическо прилагане на принципите на Гражданското общество!
Призоваваме Ви към истински диалог !
Нашите искания са Ви вече известни – неколкократно Ви ги декларирахме в официални документи и в подробно протоколирани срещи.
Очакваме Вашите отговорни предложения и решения !
Какво е вашето мнение?
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
1 536 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.

Създадена от:

Свържете се с автора