Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

НЕ на насилието, ДА на подписването на Истанбулската конвенция!

На вниманието на: Министерски съвет на Република България; Министерство на външните работи на Република България; Народно събрание на Република България

С тази петиция, ние, българските клубове на Зонта Интернешънъл*, обединени в ареа 05 на дистрикт 30, ПРИЗОВАВАМЕ Правителството на Република България да подпише Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и момичета и домашното насилие – т.нар. Истанбулска конвенция. ПРИЗОВАВАМЕ българското Народно събрание да ратифицира Истанбулската конвенция, незабавно след подписването.

Конвенцията, в сила от 01.08.2014 г., е първият правно обвързващ инструмент, насочен специално към насилието над жените и домашното насилие. Тя определя задължителни минимални стандарти за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие, за защита на жертвите, за санкциониране на извършителите. Конвенцията задължава
държавите - страни по нея, да предприемат всеобхватни мерки за защита срещу всички форми на насилие, основано на пола, като изнасилване и сексуално насилие, домашно насилие, сексуален тормоз, преследване, насилствени бракове, генитално осакатяване.

Към днешна дата Конвенцията е подписана от 21 и ратифицирана от 18 страни-членки на Съвета на Европа. Република България е измежду 8-те страни-членки, които не са подписали Истанбулската конвенция.

Истанбулската конвенция е основана на разбирането, че насилието над жени и момичета е нарушение на човешките права и форма на насилие, основано на пола. Конвенцията ясно и категорично обосновава факта, че е невъзможно постигане на равнопоставеност и равноправие между половете, когато жените стават жертва на насилие, единствено защото са жени, а държавните институции стоят със затворени очи пред този проблем.

Статистическите данни от последните години показват, че всяка трета жена в света е жертва на нападение, изнасилване или тормоз. В Република България жертва е всяка четвърта жена.
На фона на ширещото се насилие в страната ни, с което ежедневно сме ангажирани, ние считаме, че изолирането ни от жизненоважните европейски стандарти за защита от насилие е недопустимо.

Ето защо ние, Зонта клубовете в България, казваме: НЕ на насилието, ДА на подписването на Истанбулската конвенция!

Повече информация за Истанбулската конвенция можете да намерите на адрес
http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/about-the-convention

* Зонта Интернешънъл /ЗИ/ е световна организация с над 30 000 члена в 67 държави. Създадена през 1919 година, тя е сред малкото неправителствени организации с консултативен статут към ООН и статут на участник в Съвета на Европа. За повече от 15 години ЗИ е финансирала общо 40 проекта, в повече от 23 страни. Тези проекти са насочени към подобряване статута на жените в правно и икономическо отношение, здравеопазване, образование и професионално израстване.

Повече информация за Зонта Интернешънъл можете да намерите на адрес: www.zonta.org

НЕ на насилието, ДА на подписването на Истанбулската конвенция!
Какво е вашето мнение?
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
1 733 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.

Създадена от:

Свържете се с автора