Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

Забрана за паркиране и престой на тежкотоварни автомобили в жилищните зони между 10:00 - 19:00

На вниманието на: На вниманието на Община Варна

До кога ще търпим бетоновози спрели насред пътя да изливат бетон по строежите,камионите за смет в най натоварените части от деня да извозват боклука а ние да стоим и да ги чакаме,а пешеходците да се чудят от къде да ги заобиколят,защото камионите са по тротоарите.Спират където си поискат без никакво разрешение и основание правят задръствания и мачкат затопления и без това тънък асфалт,в следствие на което улиците ни пропадат.Правят се детски площадки за децата,а вместо да играят на спокойствие те дишат газовете на камионите!!!Също така ремонтите по улиците-нормално ли е в най- натоварените части от денят да се правят кърпежи на дупки и рисуване на маркировки???Във една нормална държава от ЕС в 21ви век тези дейности се извършват през нощта,а не в 12:00 по обяд или в 17:00.
Нас-водачите на леки автомобили ни глобяват,поставят скоби на гумите и репатрират с средства тип "паяк",а за тях санкции няма!
Апелирам към всички граждани на Град Варна,помогнете да направим Варна по добро място за живот!

Закон за движение по пътищата

Раздел XIV.
Особени правила за движение в жилищна зона


Чл. 62. В жилищната зона действат следните специални правила:
1. пешеходците могат да използват за движение, а децата за игра пътя по цялата му широчина, без ненужно да пречат на движението на превозните средства;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) водачите на пътни превозни средства са длъжни да се движат със скорост не по-голяма от 20 km/h, като не поставят в опасност пешеходците и не създават препятствия за тяхното движение;
3. паркирането в жилищната зона е разрешено само на специално обозначените места;
4. при излизане от жилищна зона на друг път водачите на пътни превозни средства са длъжни да пропуснат участниците в движението, движещи се по него;
5. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

Раздел XIX.
Престой. Паркиране. Пътно превозно средство, спряно поради повреда (Загл. доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)

Чл. 93. (1) Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.
(2) Паркирано е пътно превозно средство, спряно извън обстоятелствата, които го характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво препятствие, или в подчинение на правилата за движение.

Чл. 94.(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) На път с еднопосочно движение се допуска престой и от лявата страна по посока на движението, ако това не пречи на движението на пътните превозни средства.

Прилагам за пример следните снимки,които АЗ като буден гражданин направих днес на 17.10.2015г на улица Дубровник и Улица Студентска 1,в непосредствена близост до ОУ Черноризец Храбър.

В. Петков
Какво е вашето мнение?
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
10 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.

Създадена от:

Свържете се с автора