Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

Облекчаване на процедурата по придобиване на бълг. гражданство, от етнически българи в Украйна

На вниманието на: Народното събрание на Република България; Президента на Република България; Министър-председателя на Република България

Ние, Народът - суверен на Република България, призоваваме:

1. За незабавна промяна в нормативната уредба, касаеща процедурата по придобиване на българско гражданство. Изменението следва да доведе до облекчаване и съкращаване на сроковете, по придобиване на българско гражданство от лица, живеещи в Украйна, и доказали българския си произход.

2. Вземане на решение за еднократни помощи за лицата по точка едно. Тези помощи да включват: транспорт до България; средства за закупуване на имот, в слабо населените места в България; достъп до безлихвено или облекчено кредитиране; данъчна ваканция за минимум 5 г. и др. преференции.

3. Призоваваме за бързи и извънредни мерки, предвид форсмажорните обстоятелства, да се издаде нарочен „Указ, за предоставяне на приоритетен бежански статут и убежище, на етническите българи от Украйна“, както и да им бъде отправена официална покана от правителството на РБ, за заселване у нас!

4. Призоваваме отговорните политически фактори в РБ, да съдействат всячески за постигане на национален консенсус по въпроса, както и ясно да обявят пред света, че сме във фактическа невъзможност да поемаме нови бежански вълни от чужди граждани, тъй като ограничения финансов ресурс на РБ се пренасочва за защита и обгрижване на бедстващите етнически българи от Украйна.

5. Правителството на РБ да декларира пред нацията, че по казуса с бежанците, ще действа единствено в качеството си на проводник и защитник на националните ни интереси. Както и да обяви, че всеки външнополитически натиск, евентуално несъгласие от страна на съюзници и партньори, по въпроса за бежанците, следва да се разглеждат като намеса във вътрешните работи на РБ!

Подписали се под петицията:

„Сдружение Азбукари“
Какво е вашето мнение?
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
1 826 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.

Създадена от:

Свържете се с автора