Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

Да спрем фашизма, нацизма и расизма по пътя им към властта - да докажем, че сме толерантни

На вниманието на: Президента на Република България, Парламентарните групи и политическите ръководства на ГЕРБ, БСП лява България, Реформаторски блок и АБВ

НА ВНИМАНИЕТО НА
ГОСПОДИН РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ 1123, БУЛ. „ДОНДУКОВ“ 2, priemna@president.bg

КОПИЕ ДО

ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП ГЕРБ
СОФИЯ, ПЛ. БЪЛГАРИЯ 1, НДК АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ЕТ.17,
pr@gerb.bg

ГОСПОДИН МИХАИЛ МИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП БСП
СОФИЯ, УЛ. „ПОЗИТАНО” №20
bsppress@abv.bg

ГОСПОДИН ЛЮТВИ МЕСТАН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП ДПС
СОФИЯ, БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” 45А
mestan@dps.bg

КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
СОФИЯ, УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ” 134, ЕТ. 3
info@reformatorskiblok.bg

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА АБВ
СОФИЯ, ПЛ. „БЪЛГАРИЯ” 1, НДК
abvpresscenter@gmail.com


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ,
КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ГРАЖДАНСКИ ДВИЖЕНИЯ,

Като граждани наблюдаваме със засилваща се тревога протичащите в момента консултации на мандатоносителя ГЕРБ с партии и коалиции за съставяне на правителство. Алармирани сме от факта, че преговорният процес е лишен от ясна и непоколебима ценностна линия относно необходимостта българското Правителство и българският Парламент (в какъвто и състав да са) да се придържат към установените европейски ценности, стандарти и правни норми, по които България е страна, свързани с управлението на многообразието в мултикултурните европейски общества, с правата на малцинства, бежанци и мигранти.

Особено тревожно е заявеното съгласие за подписване на споразумение за участие в следващото управление между ГЕРБ и коалиция с профила на Патриотичния фронт. Тревожно е, защото консултативният процес протече без ясно отправено изискване от страна на партията, водеща преговорите, за безусловно придържане на всички участници в консултациите към ценностите и стандартите за закрила на гореспоменатите групи. Силно ни тревожи фактът, че при консултациите с Патриотичния фронт се заобикалят с мълчание екстремно националистически и етноцентрични идеи, битуващи в негови партии-членки за безусловна доминация на българския етнос и за обезправяване на български граждани, принадлежащи към малцинства, основно ромското.

Не може да се премълчи фактът, че демонстрираната досега от партиите в блока НФСБ и ВМРО-БНД негативна и антидемократична реторика по отношение на български граждани, принадлежащи към малцинства, често борави с противоконституционни призиви за драстично ограничаване на техни права и свободи. Така например, сред идеите за „ефективни” политики към ромите, лансирани активно пред последната година от партии ВМРО и НФСБ, е настаняването на роми във фургони, изнесени извън градовете при минимални санитарно-хигиенни стандарти и постоянен полицейски надзор (които изолирани поселища да бъдат превърнати в печеливша туристическа атракция!!!), както и прилагането на различни от законноустановените размери на майчинските и социални помощи по етнически признак и пр. Всичко това е толкова близко до случилото се в хитлеристка Германия през 30-те години на миналия век, че оставянето без внимание на подобно политическо мислене и неотчитането му при консултациите за съставяне на правителство е наистина крайно рисково и недалновидно.

Ето защо настояваме да не се допуска на никаква цена компромис с изискването за уважаване правата и достойнството на всички български граждани, включително принадлежащите към малцинства, на бежанци, мигранти и други уязвими групи, както и да не се предоставя достъп до бъдещата управленска коалиция на формации с антидемократични нагласи относно правата и свободите на лицата, принадлежащи към тези групи.

Сглобяването на парламентарно мнозинство и съставянето на правителство с представители на подобни формации неминуемо ще лиши политическия процес и обществения дебат от изключително важни приоритети във връзка с управлението на многообразието, закрилата и интеграцията на малцинства, бежанци и мигранти, по които страната ни има изключително сериозен вътрешнополитически дневен ред, както и международни ангажименти. Няма как те да бъдат пълноценно реализирани във враждебна към тези групи политическа управленска среда. Последствията ще са крайно тежки, не само и не толкова за външния имидж на страната ни, колкото за сриването на един основополагащ по своята значимост обществено-политически дневен ред – този за ефективното управление на мултикултурните дадености на нашето общество.

Очакваме водещата преговорите партия ГЕРБ, респективно всяка друга политическа формация в подобна ситуация, да прояви национално отговорно отношение към всички групи граждани в мултикултурното ни общество. При селекционния процес за бъдещото управление на страната мандатоносителят да не допуска противопоставяне и различно третиране на българските граждани по етнически признак и залагането на мини, застрашаващи етническия мир в страната.

Подписали писмото организации и граждани към този момент (всеки може да се включи с името си по-долу):

1. Алеко Асенов, Европейски център за интеграция на ромите, Белгия
2. Анна Кръстева, Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания
3. Ангел Ангелов, пастор
4. Ангел Лилков, ромски активист
5. Асен Асенов, здравен медиатор община Шумен
6. Асен Карагьозов, ФРР Рома Пловдив
7. Антон Карагьозов, СНЦ Младежки Клуб Рома Столипиново 1996
8. Борислав Димитров, активист и доброволец в гражданска инициатива "Приятели на бежанците“
9. Бистра Андреева, Фондация Ромска инициатива
10. Бисер Петков, Роми Тетевен
11. Бисер Алеков, ромски активист Белгия
12. Бисер Андреев, Кметски наместник кв. Кошарник, Монтана
13. Борислав Младенов, СНЦ ЦМРП
14. Валерия Иларева, Председател на Фондация за достъп до права
15. Валери Леков, журналист
16. Веселин Лаков, ромски активист
17. Вирджиния Йорданова, ромска активистка
18. Велчо Михалев, здравен медиатор община Айтос
19. Георги Богданов, общинска фирма Борич
20. Георги Михайлов, бизнесмен
21. Даниела Михайлова, СНЦ Инициатива за равни възможности
22. Деян Колев, Център Амалипе
23. Демир Янев, ромски активист
24. Дора Петкова, активист
25. Деян Дянков, Асоциация Интегро
26. Емилия Данчева, СНЦ Гражданско общество в действия
27. Елена Дянкова, Национален координатор на Европейската мрежа срещу расизма
28. Емил Коен, Председател на Фондация „Толерантност“
29. Иван Радев, журналист
30. Калина Бозева, Междуетническа инициатива за човешки права
31. Кадрин Хасанов, ромски активист
32. Калоян Кръстев, трудов медиатор
33. Кина Асенова, Фондация Болни от астма
34. Красимир Кънев, Председател на БХК
35. Камелия Иванова, журналист
36. Лилия Макавеева, Асоциация Интегро
37. Людмила Драгоева, СНЦ Виа Сивик
38. Марк Босани, Междуетническа инициатива за човешки права
39. Мария Черешева, жерналист и доброволец
40. Мариян Симеонов, ромски активист
41. Мая Ценова, арабист
42. Милен Миланов, Асоциация Интегро
43. Методи Герасимов, журналист
44. Миленко Миленков, Фондация Младеново
45. Невен Фердов, ромски активист
46. Николай Николов, Център за стратегии по проблемите на малцинствата
47. Орхан Тахир, СНЦ Гражданско общество в действие
48. Огнян Исаев, журналист
49. Павел Антонов, BlueLink.net - Мрежа за гражданско действие
50. Руслан Трад, журналист и Председател на Форум за арабска култура
51. Рейхан Хюсеин, арабист
52. Д-р Радосвета Стаменкова, БАСП
53. Спас Спасов, журналист
54. Сергей Каракашев, РФ Искра
55. Сейхан Васфи, студент
56. Д-р Стефан Панайотов, СНЦ Здравето на ромите
57. Проф. д-р Христо Кючуков, Германия
58. Шекер Тюмбекчели, ромски активист
59. Юксел Яшаров, СНЦ Слънце за всеки
60. Янко Руменов, ромски активист

Подписали петицията онлайн, след качването й:
Леа Коен
Весела Николаева
Татяна Иванова
Владо Руменов
Красимир Стоев
Бонка Христова
Надежда Московска
Виктор Илиев
Радостина Георгиева
Борис Димитров
Мартин Петров
Зорница Драганова
Илчо Димитров
Жана Цонева
Ивайло Търнев
Тихомир Милчев
Atanas Stoyanov
Хайри Ахмед
Светла Камбурова
Зина Тенекеджиева
Diana Nedeva
Георги Петров журналист
Vania Konstantinova
Kiril Todorov
Славка Илиева
Самуел Йосифов
yuliana metodieva
Васил Генчев
Владимир Маринов
Peter Petrov
Гражданска инициатива Хора срещу Расизма
Юлиана Методиева
Николай Савов
Юксел Яшаров
калина павлова
Иво Койчев
Аглая Калафатова
Ружди Мехмедов
Ангел Колев
Стефан Кръстев
Димитър Ранчев
Ася Маркова
Серги Каракашев
Evgeni Genchev
Deyan Yordanov
Deyan Valtchev
Станислава Копаранова
Йордан Митев, журналист и преводач
Красимир Стоянов
Георги Богданов
Георги Богданов
Светла Енчева
Какво е вашето мнение?
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
100 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.

Създадена от:

Свържете се с автора