Лого на Гражданска Петиция
Условия на ползване на сайта grajdanskapeticia.com

1. Описание и Условия на услугата

Уебсайтът grajdanskapeticia.com предлага услуги за събиране на подписи, електронна поща, форуми, лични сайтове и други комуникационни услуги, предназначени да се даде възможност на потребителя да комуникира с другите потребители.

Когато ползва тези услуги , потребителят се съгласява да изпраща, получава и използва само собствени данни, да не използва език или термини, които са неприлични, обидни, неподходящи, неправилни или коментари, които може да наранят нечии чуства.

grajdanskapeticia.com съдържа статии, софтуер, музика, звук, графики, видео, съобщения или други материали, които са част от сайта, и които са били произведени със собствени ресурси. Съдържание, въведено от външни източници (електронна поща, например), са отговорност на изпращача и grajdanskapeticia.com не носи отговорност за тях.

grajdanskapeticia.com може във всеки един момент да оттегли или отмени други съдържания и услуги без предизвестие, ако счита, че те нарушават някоя от разпоредбите. По същия начин Гражданска Петиция може да въведе ново съдържание и услуги, които счита за необходими

grajdanskapeticia.com не носи отговорност за проблеми и грешки, които се случват при комуникацията на потребителя.

Сайтът не носи отговорност за каквито и да било технически грешки, причиняващи загуби.

Потребителят се съгласява с тези Условия за ползване на услуги, които могат да бъдат променяни без предизвестие. Най-новата версия на тези условия може да бъде намерена във всеки един момент на едно и също място.

2.Задължения на Потребителя

Услугите за комуникация не могат да се използват:

 • във връзка с конкурси, спам, верижни писма, нежелана поща или всякакви други нежелани съобщения (търговски или други);
 • клеветене, злоупотреба , тормоз , следене, заплахи или по друг начин нарушаване всякаква форма на каквито и да било права на трети лица (включително правото на неприкосновеност на личния живот, например);
 • за публикуване, поместване в пост, качване, разпространяване или разпространение на материал/неадекватна информация, клеветническа, нецензурна, неуважителна или незаконна информация
 • за качване на файлове или всякакъв друг материал, който е защитен от Кодекса на авторското право или нарушава закона за защита на личните данни/неприкосновеност на личния живот и всяко друго право на собственост, освен ако той не е притежател на тези права или са получили необходимите разрешителни да направи това;
 • за качване на файлове, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, вируси бомба със закъснител, повредени файлове или друг подобен файл, който може да повреди оборудването или собственост на някой друг;
 • да рекламира или да предлага да купи/продава стоки и/или услуги, или с друга търговска цел, с изключение на разрешените услуги (реклами и обяви);
 • за изтегляне на файлове от други потребители, чието разпространение не е разрешено.

На Потребителя не е позволено:

 • да фалшифицира, да пропусне или да заличи назоваване на авторство, правен или друг вид обозначение на собствеността в източника на софтуера/материалите, съдържащи се в качения файл;
 • да манипулира или фалшифицира информация с цел прикриване на произхода на стоките или услугите,;
 • да ограничава или пречи на други потребители да ползват услугите;
 • да нарушава приложим закон или подзаконов нормативен акт, включително и тези, отнасящи се до защитата на авторското право, както и да нарушават или променят процедури, политики, разпоредби или изисквания, свързани с услуги;
 • да създава фалшива самоличност с цел заблуждаване на другите.

3. Политика за конфиденциалност на grajdanskapeticia.com

Данните за вписване на потребителя са обект на Политиката за конфиденциалност grajdanskapeticia.com. Виж я наПолитика за конфиденциалност