Лого на Гражданска Петиция
Политика за конфиденциалност

Сайтът на Гражданска Петиция следва отговорна Политика за конфиденциалност спрямо свойте потребители.

Моля, прочетете този текст, за да разберете повече за нашата Политика за конфиденциалност.

1) Политика за конфиденциалност на Гражданска Петиция

Политиката за конфиденциалност се отнася за личните данни, които ясно идентифицират посетителите на този сайт, при посещението на сайта и използването на неговите услуги.

2) Събиране и използване на личните данни

Гражданска Петиция събира лични данни при всяко действие на потребителите на сайта, при което има подписване на петиция/вход/регистрация в сайта.

Също така, ние събираме информация относно компютърната система, която се използва от потребителите за достъп до сайта на, когато:

  • потребителите посещават страници на сайта на Гражданска Петиция
  • потребителите ползват продукти и услуги на Гражданска Петиция

Събраните данни за компютърната система на потребетелите обикновено включват информация за точката за достъп, включително и IP адреса, и за бисквитките с информация за посетената страница.

Данните, събрани по този начин, не могат да послужат за идентификация на индивидуални потребители. Следователно не става въпрос за лични данни и потребителите остават анонимни.

Партньорите на Гражданска Петиция могат да бъдат източник на събиране на информация, в зависимост от съответните политики за конфиденциалност на техните сайтове.

Всеки път, когато потребител доброволно и съзнателно се регистрира в сайта на Гражданска Петиция, той ще бъде подканен да въведе името и имейл адреса си.

След като потребителят се регистрира в Гражданска Петиция, той вече не е анонимен за нас.

Ние от Гражданска Петиция използваме тази информация, за да:

  • позволим достъп до страници на сайта, предназначени само за регистрирани потребители;
  • персонализираме съдържението и рекламата;
  • информираме регистрираните потребители относно продуктите на сайта;
  • информираме потребителите относно продукти, както и промоционалните дейности на Гражданска Петиция, включително чрез изпращане на електронни бюлетини.

3) Споделяне и разкриване на лични данни

Гражданска Петиция не продава и не предоставя достъп на трети лица до личните данни на регистрираните потребители на сайта или лицата подписали петиции. Те ще бъдат използвани само във връзка с дейността на Гражданска Петиция и винаги с цел подобряване на предоставяните услуги. Въпреки това, името и имейл адреса на подписал се потребител може да се използва от Гражданска Петиция или негови партньори с цел разпространението на промоционални акции или електронни бюлетини, когато потребителят е дал съгласието си да получава информация от такъв тип. Това може да се случи, само ако подписалият се потребител изрично е изразил това желание при подписването на петиция и е предоставил личните си данни. В противен случай, потребителят няма да получава никакви електронни съобщения от Гражданска Петиция. В съответствие със законите за защита на личните данни, потребителят има право да поиска промяна или изтриване на личните си данни.

4) Бисквитки

Сайтът на Гражданска Петиция може да инсталира и изпраща бисквитки на компютъра на регистриран потребител, ако тази опция е активирана на компютъра, от който се извършва достъпа до сайта.

Рекламодатели или други фирми, присъстващи на сайта на Гражданска Петиция, могат да събират и използват вашата информация в този и други сайтове, за да показват реклами на продукти и услуги, които представляват интерес.

5) Промяна и изтриване на профила

Сайтът на Гражданска Петиция позволява на свойте регистрирани потребители да променят регистрационните данни в профила си по тяхно усмотрение, в това число и допълнителните опции за регистрация, като например опциите за получаване на информация за специални оферти и нови услуги и продукти (изпращане на електронни бюлетини).

Можете да се свържете с нас по имейл или чрез нашата форма за контакт.

Регистрираните потребители могат да поискат изтриването на техния профил по всяко време, свързвайки се с нас по горепосочените начини. Въпреки това, личните данни ще останат регистрирани за период от 90 дни.

След изтриването на профила, информацията за личните данни на регистрираните потребители ще бъде на разположение по същия начин и със същите средстава, описани по-горе.

Личните данни, съхранявани в нашите системи са в съответствие с всички правила и закони в България

6) Сигурност

Профилът на всеки потребител е защитен от лична парола, която гарантира неприкосновеността на личния живот и сигурност.

В някои области, Гражданска Петиция използва система за кодиране и криптиране, известна като SSL, за да защити предаването на данни.

7) Премени в тази Политика за конфиденциалност

Сайтът Гражданска Петиция си запазва правото да променя тази Политика за конфиденциалност по всяко време.

В случай на значителни промени относно начина на използване на личните данни на регистрираните потребители ще публикуваме официално съобщение на нашия сайт grajdanskapeticia.com, което ще е видимо в продължение на 10 дни, и ще изпратим лични съобщения на регистрираните потребители чрез нашия електронен бюлетин.

8) Въпроси и предложения

Ако имате въпроси и предложения, не се колебайте да се свържете с нас.