Лого на Гражданска Петиция
Свържете се с автора на петицията. Свържете се с автора на петицията.

Формата за контакт е неправилна. Моля, проверете данните.

    Форма за контакт с автора на петицията: Равенство пред Закона за предучилищно и училищно образование и против подлагане на децата на психометрични тестове за готовност в детската градина

    След като изпратите формата за контакт, авторът на петицията ще получи имейл: Равенство пред Закона за предучилищно и училищно образование и против подлагане на децата на психометрични тестове за готовност в детската градина