За въвеждане на законово минимално странично разстояние при изпреварване на велосипедист от метър и половина на път извън населено място и един метър във всички останали случаи.

1 009 подписан
23.11.2017 г. 10:46:04