За въвеждане на законово минимално странично разстояние при изпреварване на велосипедист от метър и половина на път извън населено място и един метър във всички останали случаи.

1 014 подписан
25.5.2018 г. 00:53:44