За въвеждане на законово минимално странично разстояние при изпреварване на велосипедист от метър и половина на път извън населено място и един метър във всички останали случаи.

1 038 подписан
21.8.2018 г. 23:12:12