За въвеждане на законово минимално странично разстояние при изпреварване на велосипедист от метър и половина на път извън населено място и един метър във всички останали случаи.

1 009 подписан
21.9.2017 г. 08:24:22