Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

Социални мерки

На вниманието на: Министър председателя на Република България, Министър на труда и социалната политика,Председателя на Народното събрание, Всички парламентарно представени групи, Омбуцман на Република България

Детските надбавки

Фиксиране на точна дата за превеждане на детките помощи, за да може семействата да планират бюджетите си.
Определянието им според доходите на семейството
Минимални 37 лв. месечно. Доходи до 650 лв – 40 лв, над 750 лв. 30 лв. Без ограничителен таван на доходите
Деца, които не ходят на училище да не взима детски надбавки.
Майките на малолетни майки да не взимат детски.
Майките на малолетни майки без финансови помощи, а материална подкрепа (памперси, сухи млека ...)


Ваксини:

Препразглеждане на задължителните ваксини в имунизационния календар
Задължителни ваксини: дифтерия, тетанус и полиомелит
Отнемане на лиценз на лични лекари, които пишат фалшиви белжки, с което ще се предоврати насочване на помощи към грешните бенефицинети
Наказателни отговорност на родителите, които не са ваксинирали децата си!

Електронна здравна карта за всички

Лекарят по-лесно да проверява самоличността на осигуреното лице.
Съхраняване данни за здравна осигуровка, здравноосигурителен номер и осигурителен статус и всички транзакции свързани с НЗОК и здравното досие на пациента.
Създаване на единен електронен регистър обединяващ всички здравни заведения, които може да бъде използван за ТЕЛК комисиите. С ЕГН и ПИК да може да се следи цялото здравно досие (електронно здравно досие).

ТЕЛК

Смяна на комисия при всяко следващо явяване на кандидатите с цел предотвратяване на злоупотребите и лошите практики
аудио-видео наблюдения на ТЕЛК комисия
Задължнителна здравна карта на пациента, за да може да кандидатства за ТЕЛК

Детски градини и ясли

Видеонабюдение във всички Детски градини и ясли
Единен правилинк за вътрешния ред на всички детски заведения
Ограничаване на достъп на болни деца до предучилищните заведения посредством системна на оценка на родителския капацитет при продължаващо боледуване на детето и воденето му в детска градина.

Трудови правоотношения засягащи родители

Родители с деца до 7 години да имат допълнителна гаранция за запазване на работното място, като за това се стимулират работодателите
Данъчно облекчение за работодателите на родители на деца до 7 годиншна възраст
Болничните ще се изплащат от НОИ

Дела касаещи малолетни

Съдебна система – налагане на европейската директива за приоритизиране на дела свързани с малолетни
Предотвратяване на дела касаещи малолетни да изпадат във „вакум“ при обжалването им


Закрила детето и Агенция социално подпомагане

Изготвяне на обобщаващ социален доклад, който съдържа в себе си наличието на всички сигнали и доклади подадени на територията на България.
Създаването на контролен орган, който да съблюдава за действията на социланите работници и носене на наказателна отгвороност за необективни доклади (например по телефона, невярна информация т.н.).
Увеличаване на заплащането на социалните работници, но увеличаване и на контрола и отговорността им.
Изготвяне на реална констатация във връзка с доходите на родителите при изчисляване на издръжка (ако е необходимо инф. и от НАП)

Контролен орган, които да контролира социалните работноци (няма такъв установен).
Задължително изготвяне на план за действие от социалните работници
Да се назначи единнен социален работник на адреса на които е установено детето да е живяло в най-голямата част от живота си. Целта е да се избегне прехвърляане на отговроност от един район към друг, които си прехвърлят отговорноста.
Да се следи от социалните дали детото е осигурено реално (след присъждане на родителските права): здраво ли е, условия на живот, какво се е променило и т.н.


Какво е вашето мнение?
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
3 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.

Създадена от:

Свържете се с автора