Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

относно пълния обществен достъп до информация за сключените концесионни договори с чужди фирми за добив на злато в България

На вниманието на: Висшия съдебен съвет и Инспектората към висшия съдебен съвет

Уважаеми дами и господа! Граждани на Република България!

С тази петиция искам да насоча вниманието ви и да провокирам обществената активност към един изключително важен за всички ни въпрос – добивът на злато от чужди фирми на територията на страната ни.

В Конституцията на Република България е записано ясно и категорично:
Чл. 15. Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.
Чл. 18. (1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.
(5) Условията и редът, при които държавата предоставя концесии за обектите и разрешения за дейностите по предходните алинеи, се уреждат със закон.
(6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото.

България не е бедна на ресурси страна, както отдавна ни внушават. Важно е обаче дали нашите природни богатства носят полза на българския народ. Даваме си сметка, че никой няма да дойде у нас, за да разработва находище, което ще се изчерпи за една година. В такива случаи трябва да има поне средносрочна перспектива, следователно става въпрос не само за настоящето, но и за бъдещето на страната ни.

Съгласно закона за достъп до обществена информация поисках от администрацията на Министерския съвет данни за сключените концесионни договори с чужди фирми за добив на злато в България. След като получих отказ, се обърнах към Административен съд София-град и съгласно решението му трябваше да получа исканата информация. Това не се случи. След редица жалби и контражалби на 13 април 2016 г. отново сме на съд.

Защо тази информация се крие толкова упорито?

Какво не бива да знаят обикновените граждани?

Какво е възможно да се промени, ако научат?

Дами и господа, ако тези въпроси и на вас не са ви безразлични, моля, подпишете тази петиция и я споделете с приятели.

Това не само ще ни помогне в съдебната зала на 13.04.2016 г., но и ще ни даде шанс не просто да оцеляваме, а и веднъж завинаги да тръгнем по пътя на националния просперитет.


Цвете Янева,
режисьор на театър „Цвете”
Какво е вашето мнение?
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
267 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.

Създадена от:

Свържете се с автора