Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ срещу начина за назначаване на вр. и. д. директор на СОУ „ИВАН ВАЗОВ” - гр. МЕЗДРА

На вниманието на: Министъра на образованието и науката Копие до Кмета на Община Мездра, Общински съвет - Мездра, Педагогическия колектив на СОУ „Иван Вазов” - Мездра, Средствата за масова информация

До
Министъра на образованието и науката
Копие до
Кмета на Община Мездра,
Общински съвет - Мездра,
Педагогическия колектив на СОУ „Иван Вазов” - Мездра,
Средствата за масова информация

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ
от родители, учители и други граждани
срещу начина за назначаване на вр. и. д. директор
на СОУ „ИВАН ВАЗОВ” - гр. МЕЗДРА

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Сериозно сме обезпокоени от възникналото социално напрежение в педагогическия колектив, ученическата общност и гражданството относно назначаването на вр. и. д. директор на СОУ „Иван Вазов” - гр. Мездра. Горчивият опит, който имаме, предизвиква основателна тревога, че създалата се конфликтна ситуация ще се отрази негативно върху учителския екип, учениците, родителите и в крайна сметка - върху авторитета на най-голямото учебно заведение в община Мездра. Първите симптоми за това са протестната декларация на педагозите в СОУ „Иван Вазов”, протестните действия на ученици и родители и отрицателните реакции в социалната мрежа.

Като се отнасяме с дължимото уважение към личността и професионалните качества на новоназначения вр. и. д. директор на СОУ „Иван Вазов”, сме възмутени, че това назначение е извършено от Регионалния инспекторат по образованието - Враца без да бъде съгласувано с педагогическия колектив на СОУ „Иван Вазов” или поне да бъде уведомена Община Мездра, която е принципал на това общинско училище.

Категорично възразяване срещу опитите за политическо кадруване от страна на външни субекти в автономната образователна система. Убедени сме, че тази порочна практика безвъзвратно трябва да остане в миналото.

Ето защо НАСТОЯВАМЕ:

1. Новоназначеният вр. и. д. директор на СОУ „Иван Вазов” - гр. Мездра незабавно да подаде оставка или да бъде отменена заповедта за назначаване на вр. и. д. директор на училището и след консултации с педагогическия колектив на СОУ „Иван Вазов” да бъде назначено консенсусно лице за вр. и. д. директор.

2. В най-кратък срок да се проведе конкурс за директор на СОУ „Иван Вазов” - гр. Мездра при прозрачна процедура и стриктно спазване на изискванията за заемане на тази длъжност.

3. Виновните лица за създалата се конфликтна ситуация в СОУ „Иван Вазов” - гр. Мездра да понесат своята отговорност.

Ако мнението ни не бъде взето под внимание, си запазваме правото да предприемем всички законови средства за защита интересите на нашите деца и авторитета на СОУ „Иван Вазов” - гр. Мездра.

23 декември 2014 г., гр. Мездра


Какво е вашето мнение?
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
655 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.

Създадена от:

Свържете се с автора